Най-добрите оферти в твоята поща.

Последни статии

CASSTROM - скандинавският п

Всичко за системите Kelly Kettle

Мини система за филтриране на вода Mini Water Filter

ЕКСТРАКТОР ПОМПА ЗА ИЗСМУКВАНЕ НА ОТРОВА - комплект за извличане на отрова

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНА ВОДА ПРИ ПЪТУВАНЕ

Опастности свързани с обичайната употреба

Общи правила при използването на продуктите предлагани от Stayaliveshop, предотвратяващи опастности свързани с обичайната употреба:

Ножове, мачете, брадви,  остриета

1. Всички ножове, остриета, мачете и брадви продавани в Stayaliveshop са предназначени за  употреба от лица над 18 години.

2. Всички ножове и остриета продавани в Stayaliveshop са заводски заточени и лесно могат да доведат до порязване при невнимание.

3. При изваждане на нож от кания, винаги използвайте контролиран натиск с палеца, за да осигурите плавно и бавно изваждане.

4. За моделите, поставени в кутии, където ножа е отделно от канията, и острието на ножа е в картонена шпула- не обхващайте с цяла длан картонената шпула, докато изтегляте острието.

5. Заводската опаковка на голяма част от продуктите от въглеродни стомани, включва омазнена хартиена обвивка на острието. Не се опитвайте обхващайки с цяла длан острието, да го изтеглите от хартията, така, че да я запазите за многократно използване, а просто разрежете с ножица хартиената обвивка.

6. Заводската опаковка на някои модели ножове и мачете, които се продават без кании включва, картонена шпула около острието. Тя не е предназначена за многократно използване и не осигурява безопасно носене.

7. За заточване използвайте продукти предназначени за целта, и методи осигуряващи безопасна работа.

8. Ако вашият нож е със заключващо острие, преди употреба винаги проверявайте дали заключващият механизъм е сработил.

9. Съхранявайте ножа чист, особено движещите се части и заключващите устройства.

10. Не се опитвайте да ремонтирате сами повреден нож.

11. Поддържайте ножа остър – острият нож е по-безопасен от тъпия.

12. Не използвайте за хвърляне сгъваеми или ножове с фиксирано острие, освен ако не са предназначени за тази цел.

13. Упражнявайте изключителна предпазливост при отварянето, използването и заточването на всички дърворезбарски ножове и инструменти, които се продават в Stayaliveshop т.к. те са заточени до бръснеща острота.

14. При работа с дърворезбарски ножове използвайте кевларена ръкавица, за ръката с която държите дървото.

15. При работа с брадва, винаги проверявайте дали главата е добре заклинена към дръжката и не се е получило разхлабване.

16. При работа с мачете и брадва винаги използвайте лични предпазни средства.

 

Средства за заточване.

Поддържането на ножовете остри при редовно заточване ще подобри способността за рязане и ще сведе до минимум нараняванията. Слабозаточеният нож е неудобен за употреба, няма да осигури оптимални резултати, изисква по-голяма сила (натиск) за нарязване и е възможно при този натиск рязко да освободи или изплъзне а неконтролируемата инерция да Ви нарани сериозно.

Винаги бъдете бдителни и концентрирани за това къде са пръстите ви по отношение на острието. Ако по някаква причина, изпуснете нож по време на заточване или използване, нека падне на пода, не се опитвайте да го хванете.

Ако сте начинаещ е препоръчително да се запознаете предварително със стъпките и процедурите за използване на съответното точило от производителя.

Използвайте плавни и бавни движения при заточване и не се разсейвайте.

Около Вас не трябва да има други хора, деца, или домашни любимци ,които да Ви пречат.

Желателно е да използвате предпазни ръкавици.

Раздел „Копия, мечове,разни“

Независимо дали сте колекционер или ще ги използвате по предназначение, продуктите от този раздел са опасни и при неправилно боравене с тях могат да наранят Вас или други хора.

Използвайте ги разумно с голямо внимание и отговорност!

В никакъв случай не ги оставяйте без надзор и не ги давайте на деца или лица под 18 год.

Пречистване и съхранение на вода.

Използайте продуктите от раздела съобразно техните инструкции.

Когато използвате таблетки за пречистване на вода не превишавайте дозата с цел по-добро обеззаразяване. Тези таблетки убиват живите микроорганизми във водата но не премахват химически или други видове замърсяване, както и са неприложими при солени води. Не са предназначени за постоянна или многократна употреба а само при инцидентни случаи. Пазете далече от деца.

Филтрите пречистват водата само от описаните в обясненията на продукта организми и вещества. Те не се използват за премахване на химикали, тежки метали, радиационни и др. замърсявания. Не използвайте за обезсоляване на вода.

При повреда или нарушаване цялостта на филтъра не го ползвайте и не се опитвайте да го поправите сами.

Съхранявайте водата в чисти, дезинфекцирани съдове и редовно ги измивайте сцел предотвратяване развитието на микроорганизми.

Неспазването на всички тези правила може да доведе до неразположение, заболяване или натравяне на организма.

Средства за палене и разпалки.

Продуктите от категорията могат да причинят пожари или изгаряния ако не се използват или съхраняват превилно. Паленето на огън трябва да става само в определените за това места, съблюдавайки правилата и мерките за безопастност. Димът в закрити пространства или помещения може да доведе до натравяне или задушаване. Спазвайте защитените територии  и законите на страната. Не предоставяйте средства за палене/разпалки на деца и ги пазете далече от тях.